توماج صالحی
حمله افراد ناشناس به توماج صالحی!

حمله افراد ناشناس به توماج صالحی؛ افراد ناشناس به توماج صالحى و افراسیاب، خواننده های معترض رپ در ایران حمله کردند.

حمله افراد ناشناس به توماج صالحی!

افراد ناشناس شامگاه ديروز اول اردیبهشت به توماج صالحى و افراسیاب، خواننده های معترض رپ در ایران حمله کردند.

توماج صالحی طی این حمله جراحت کوچکی دید که در عکس مشاهده می‌کنید.
توماج صالحی با انتشار پستی نوشت که به ما حمله کردند ما نیز حسابی جوابشان را دادیم.
پلیس در محل حضور داشت، اما مداخله نکرد.

این هنرمند آزادیخواه روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه با انتشار مطلبی از احضار خود به اجرای احکام دادگاه خبر داده بود.

صفحه هواداران توماج صالحی به نقل از وی نوشت: آنها به ما حمله کردند، ما هم پاسخ آنان را دادیم. پلیس در صحنه حضور داشت، اما هیچ دخالتی نکرد.

توماج صالحی به شعبه اجرای احکام دادگاه احضار شد!

روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ماه با انتشار مطلبی از احضار خود به شعبه اجرای احکام خبر داد.
توماج صالحی نوشت: امروز با خانواده ام تماس گرفتند و خواستار مراجعه من به اجرای احکام دادگاه شدند.
وی با اعلام احتمال دستگیری خود با قدردانی از حمایت های مردمی، افزود: موضوع غم انگیزی نیست، خواهش می‌کنم با این قضیه از زاویه باخت برخورد نکنید، عقب نشینی نداریم، عقب نشینی برای تیم ضعیف است، امروز از سیستم قوی تر هستیم و این درست است.