حمایت مالی از تروریسم

گزارش های حقوق بشر نشان داد که مردم ایران به دلیل حمایت مالی از تروریسم به جای تامین به خواسته‌های مردمی که از وضعیت اقتصادی کنونی رنج می برند، به طور فزاینده ای با دولت فعلی مخالفت می کنند.

گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مراکز استان‌های ایران از جمله تهران، سنندج، اهواز، خرم‌آباد، مشهد، رشت و اراک در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات بیمه‌ای خود تجمعات گسترده‌ای ترتیب داده بودند.

همچنین تعدادی از بازنشستگان شرکت نفت اصفهان در مرکز ایران نیز در اعتراض به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در مقابل ساختمان دفتر بازنشستگی صنعت نفت واقع در خیابان میرداماد این شهرستان، تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

فعالان سیاسی در ایران تایید کرده بودند که هر روز گروهی از مردم سراسر ایران برای تامین حقوق خود به تظاهرات می‌پیوندند.

این فعالان همچنین فاش کردند که همه گروهی های مردم ایران مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، بیماران و خانواده شهدا و زندانیان از رژیم جمهوری اسلامی خشمگین هستند.

آنها همچنین توضیح دادند که دلیل این خشم، مشغولیت دولت به جنگ، سیاست خارجی، صنعت موشکی، حمایت مالی از تروریسم و حمایت از شبه نظامیان سپاه پاسداران در سوریه و یمن است.

شایان ذکر است که اعتراضات علیه رژیم جمهوری اسلامی در دوره اخیر به دلیل تصمیمات اقتصادی که مردم را دچار فقر شدید کرده است، به شدت افزایش یافته است.