حمایت مالی از صاحبان مشاغل گردشگری و ترویج سفرهای هوشمند

معاون گردشگری در وزارت میراث ، فرهنگ ، گردشگری و صنایع دستی گفت: ارائه حمایت مالی از صاحبان مشاغل گردشگری و كاهش هزینه ها آنها ضمن تلاش برای ترویج سفرهای هوشمند از اقدامات دولت برای كاهش آسیب های کرونا است.

به گفته این منابع ، ولی تیموری در وبینار ویژه وزیران گردشگری در مورد راه حل های جمهوری اسلامی ایران در همزیستی با ویروس کرونا و نتایج این تجربیات گذشته شرکت کرده است.

وی گفت: “ارائه بسته های پشتیبانی مالی به صاحبان مشاغل گردشگری و همچنین تلاش برای ارتقا سفرهای هوشمندانه و مسئولانه از جمله اقدامات انجام شده توسط دولت تاكنون است.”

به گفته وی ، “با توجه به گردشگری داخلی برای رونق تجارت گردشگری در طول کرونا ، توجه ویژه ای به احیای گردشگری بین المللی شده است.

برای این منظور ، طبق مشاوره و هماهنگی های انجام شده با وزارت امور خارجه در طول کرونا ، ویزاهای ورود برای تجار بین المللی و گردشگران پزشکی در دسترس است.

از طرف دیگر ، چندین وبینار با مقامات گردشگری در بازارهای هدف برگزار شد تا بر لزوم ادامه تبادل و همکاری گردشگری تأکید شود.

تیموری گفت: از تجربیات به دست آمده در طول کرونا می توان به دو نتیجه رسید که یکی از آنها این است که رونق گردشگری داخلی با رویکردی هوشمندانه و مسئولانه ، به ویژه با تمرکز بر سفرهای خانوادگی ، می تواند در حفظ حیات شرکت ها در طول کرونا موثر باشد.
دیگر این که ، به دلیل ترس جهانی از شیوع کرونا ، الگوی سفرهای توریستی بین المللی احتمالاً در دوره کرونا و بعد از آن تغییر خواهد کرد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی از هشت کشور در حال توسعه اسلامی شامل ایران ، اندونزی ، بنگلادش ، پاکستان ، ترکیه ، مالزی ، مصر و نیجریه تشکیل شده است.