حمایت شاهزاده رضا پهلوی از کارزار اینترنتی برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی
حمایت شاهزاده رضا پهلوی از کارزار اینترنتی برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی

حمایت شاهزاده رضا پهلوی از کارزار اینترنتی برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی؛ شاهزاده رضا پهلوی نوشت: این طومار آنلاین نمونه دیگری‌ست تا قدرت و تاثیر بزرگ خود را به کار گیرید و دموکراسی‌های پیشرو جهان را به اقدام عملی برای آزادی و دموکراسی در ایران وادار کنید.

حمایت شاهزاده رضا پهلوی از کارزار اینترنتی برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به کمپین اینترنتی سران هفت کشور صنعتی جهان برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی نوشت: این طومار آنلاین نمونه دیگری‌ست تا قدرت و تاثیر بزرگ خود را به کار گیرید و دموکراسی‌های پیشرو جهان را به اقدام عملی برای آزادی و دموکراسی در ایران وادار کنید.

پیام شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه ۲۴ مهر با انتشارپیامی ضمن بازنشر یک طومار آنلاین براى «آزادی بازداشت شدگان سیاسی، فعالان مدنی، هنرمندان، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان کارگری و دیگران» و «اخراج مقامات جمهوری اسلامی ایران»، از ایرانیان خارج از کشور خواست که «به اتحاد و سازماندهی در حمایت از مردم داخل ایران ادامه دهند.

او این «طومار آنلاین» را نمونه دیگری از استفاده از «قدرت و تاثیر بزرگ» مردم برای وادار کردن «دموکراسی‌های پیشرو جهان به اقدام عملی برای آزادی و دموکراسی در ایران» خواند.