حیدر قربانی
حضور گسترده مردم در مراسم ترحیم حیدر قربانی

حضور گسترده مردم در مراسم ترحیم حیدر قربانی؛ طی روزهای اخیر تعداد زیادی از مردم کشورمان به ویژه زنان با حضور در محل زندگی و مزار جاویدنام حیدر قربانی، یاد او را گرامی داشته و این مراسم‌ها همچنان با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است.

حضور گسترده مردم در مراسم ترحیم حیدر قربانی

تعداد زیادی از مردم کشورمان به ویژه زنان با حضور در محل زندگی و مزار جاویدنام حیدر قربانی، یاد او را گرامی داشته

حیدر قربانی ساعت ٤ صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه، در حالی که خانواده وی اجازه ملاقات و وداع با وی را نداشتند، در زندان مرکزی سنندج به صورت مخفیانه اعدام شد.

صحبت های حسن قربانی از اعدام برادرش حیدر قربانی

صحبت های حسن قربانی از اعدام برادرش حیدر قربانی بدون اطلاع وکیل و خانواده اش.

اعتراض مردم کردستان به قتل حیدر قربانی.

حسن قربانی به قتل مخفیانه برادرش حیدر که بدون اخطار و بدون اجازه ملاقات با خانواده اش اعدام شد، اعتراض کرد.

صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد را مخفیانه در زندان مرکزی سنندج به اعدام شد.

پس از اجرای حکم اعدام وی، نیروهای امنیتی حسن قربانی، برادر این زندانی سیاسی را بازداشت کردند، وپس از چند ساعت آزاد کردند