مریم اکبری
حسن جعفری: مریم اکبری را غیرقانونی به زندان سمنان برده‌اند

مریم اکبری را غیرقانونی به زندان سمنان برده‌اند، حسن جعفری ، همسر مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که بیش از 12 سال بدون اجازه در زندان بوده است ، در مصاحبه با رادیو فردا بيان كرد که مریم اکبری منفرد در سمنان خبر داده و می‌گوید که حکم تبعید همسرش به زندان سمنان غیرقانونی بوده است.

مریم اکبری را غیرقانونی به زندان سمنان برده‌اند

زندانی سیاسی که بیش از 12 سال بدون اجازه در زندان بوده است ، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که مریم اکبری منفرد در سمنان خبر داده و می‌گوید که حکم تبعید همسرش به زندان سمنان غیرقانونی بوده است.

مریم اکبری منفرد روز سه شنبه به زندان سمنان منتقل شد. همسرش حسن جعفری می گوید که وی به زندان گوهرشت کرج منتقل شده است اما پس از تشکیل استان البرز ، زندانیان سیاسی از این زندان منتقل شده اند.

وی اضافه كرد: “آنها می خواستند مریم اكبرى را به زندان سمنان بفرستند ، اما ما به دادگاه انقلاب رفتیم و من شخصاً رأی دادگاه را از قاضی صلواتی گرفتم كه نوشت كه باید به زندان شهری منتقل شود.” حکم را من شخصاً به اجرای احکام دادسرای مقدس که در اوین است دادم. “اما در آستانه سال جدید ، وی به سمنان تبعید شد.”

اتهامات عليه خانم اكبرى

مريم اکبری منفرد ، که دی‌ماه ۸۸، دو روز پس از اعتراضات عاشورا در خانه اش دستگیر شد ، توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به جرم “محاربه و اقدام علیه امنیت ملی” به 15 سال زندان محکوم شد.

تنها اتهام علیه مریم اکبری طرفداری از مجاهدین خلق است ، اما همسرش حسن جعفری قبلاً اظهار داشت که تنها تماس خانم اکبری با مجاهدین خلق چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در «کمپ اشرف» در عراق بود.

همسر و دختران مریم اکبری روز پنجشنبه پنجم فروردین ماه با او در زندان سمنان ملاقات کردند.