حسام الدین آشنا
حسام الدین آشنا، مشاور پیشین روحانی، مجرم شناخته شد

دادگاه حسام‌الدین آشنا، مشاور پیشین روحانی در امور رسانه و رئیس قبلی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را مجرم شناخت.

حسام الدین آشنا، مشاور پیشین روحانی، مجرم شناخته شد

دادگاه حسام الدین آشنا، مشاور پیشین روحانی،  آشنا را مجرم شناخت.

آشنا گفت که او به دلیل توییت های مربوط به “پرونده طبری و هواپیمای اوکراینی” محاکمه خواهد شد.

احمد مومنی راد ، سخنگوی هیئت منصفه جرايم مطبوعات و سیاسی ، اعلام کرد که روز یکشنبه 1 اوت ، پرونده جنایت سیاسی حسام ادین آشنا به ریاست قاضی شقاقی در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

مومنی راد گفت که حسام الدین آشنا به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” محاکمه شد.

حسام الدین آشنا پس از فاش شدن نوار صوتی جنجالی ظریف از سمت خود کناره گیری کرد

حسام‌الدین آشنا درباره روند دادگاه خود در توییتی نوشت برای دومین بار در جلسه علنی دادگاه جرم‌سیاسی در باره دو توییت مربوط به “هواپیمای‌اوکراینی” و “طبری” شرکت می‌کند.

به گفته این مقام قضایی ، دو شکایت این پرونده قبلاً در شعبه 9 دادگاه کیفری منطقه ای تهران رسیدگی شد ، اما پس از اعتراض متهم ، دیوان عالی کشور آنها را به شعبه 6 بازگرداند.

وی گفت که محاکمه با حضور هیئت منصفه ای غیر از اعضای دادگاه قبلی آغاز شد و متهم با 40 دقیقه تاخیر وارد دادگاه شد وو دفاعیات خود را مطرح کرده است.

سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و جنایات سیاسی افزود: در یک مورد و دو شکایت ، هیئت منصفه متهم را با اکثریت آرا مجرم شناخته و با اکثریت آرا متهم را تبرئه کردند.

حسام الدین آشنا رئیس سابق مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری است که پس از فاش شدن نوار صوتی جنجالی ظریف از سمت خود کناره گیری کرد.

آشنا قبلاً از طریق حساب توئیتر خود نسبت به پرده‌پوشی در پرونده اکبری ، معاون سابق قوه قضائیه هشدار داده بود و نوشت:
بدون وجود شبکه های فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید.”