حبیب افکاری
حبیب افکاری: ما به اتهام برادر بودن با هم محکوم شدیم

حبیب افکاری که اخیرا با آزادی مشروط آزاد شده بود، گفت که دادگاه انقلاب اسلامی با اتهامی به عنوان «تشکیل گروه برادران»، برای نوید افکاری حکم اعدام صادر کرده است.

حبیب افکاری: ما به اتهام برادر بودن با هم محکوم شدیم

حبیب افکاری برادر جاویدنام نوید افکاری با اشاره به اینکه وقتی دیدند ما با هیچ جریانی کاری نداریم این عنوان (گروه برادران) را به ما دادند.

وی همچنین تایید کرد که مبنای صدور بخشی از حکم حبس او و دیگر برادرش وحید نیز همین اتهام بوده است درحالی که آنها حتی یک گروه واتس‌اپی هم نداشته‌‌اند.

حبیب افکاری همچنین گفت با این اتهام نوید به عنوان سرکرده گروه به اعدام محکوم شد و من و وحید به عنوان اعضای گروه حکم زندان صادر کردند که حکم زندان من برای این اتهام، پنج سال بود.

آزادی حبیب افکاری

سعید افکاری در توییتر خود از آزادی برادرش حبیب افکاری خبر داد.

 

حبیب افکاری برادر کشتی گیر و معترض نوید افکری روز شنبه آزاد شد اما برادر دیگر آنها وحید افکاری همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.

وی پس از آزادی از زندان بر سر مزار برادرش نوید افکاری رفت و از مردم تشکر کرد.

حبیب افکاری افزود: نوید کوتاه نیامد ما هم کوتاه نمی‌آییم تا روز آزادی.