حامد اسماعیلیون
حامد اسماعیلیون: جمهوری اسلامی ۴۳ سال آدمکشی کرده است

سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در توئیتی در واکنش به سالگرد وقايع ۵۷ نوشت: جمهوری اسلامی ۴۳ سال است که ایدئولوژی آدمکشی را به نام خود قباله زده است.

حامد اسماعیلیون: جمهوری اسلامی ۴۳ سال آدمکشی کرده است

حامد اسماعیلیون: جمهوری اسلامی ۴۳ سال است که ایدئولوژی آدمکشی را به نام خود قباله زده است.

حامد اسماعیلیون نوشت: هر روضه خوانی خود را امیرالمؤمنین می خواند و ادعای پیمبری می کند. با همین شعبده‌ها مملکت را به دهان اژدهای نیستی بردند. بچه ها را مین فرستادند و چون این کافی نبود، با ذکر دعای توسل با موشک به آن‌ها شلیک کردند.

آقای اسماعیلیون در بخشی از یادداشت خود عنوان کرد: در هر شهر و قصبه‌ای جویبار خون و اشکی همیشه جاری، روان کردند و روان ماند. این بود آن‌جا که رذل بزرگ‌شان مقام انسانیت می‌خواندش. برای هزارمین بار باید گفت ما ‎از شما بیزاریم و در برابر این همه خون، هاشور خاکستری پیدا نمی‌شود‌‌.

حامد اسماعیلیون:ما از شما بیزاریم

وی تاکید کرد: ‏تکلیف ما معلوم است. ما از شما بیزاریم و شما را راحت‌ نخواهیم گذاشت. اگر همه دنیا این اراذل و اوباشبه توافق برسد و دستار چرکین‌ آنها را به کمر ببندد ما قربانیان خار چشم‌ آنان هستیم و می‌مانیم تا دست‌کم یکی از ما ذلت و سقوط و خواری این قبیله‌ آدمکش را با چشم خود ببیند. کار ما فقط تماشای این تحقیر و سقوط نیست، کار ما ممکن کردن آن است.