جنجال در جلسه زاکانی در دانشگاه شریف؛ سردادن شعار
جنجال در جلسه زاکانی در دانشگاه شریف؛ سردادن شعار "مرگ بر خامنه‌ای" در حضور علیرضا زاکانی

جنجال در جلسه زاکانی در دانشگاه شریف؛ در حالی که علیرضا زاکانی شهردار تهران روز سه شنبه ۱۵ آذرماه برای سخنرانی در مراسم روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف تهران رفته بود، دانشجویان این دانشگاه در حضور وی شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند.

جنجال در جلسه زاکانی در دانشگاه شریف؛ سردادن شعار “مرگ بر خامنه‌ای” در حضور علیرضا زاکانی

همچنین در جریان سخنرانی زاکانی، دانشجویان بارها به اظهارات وی در دفاع از خود و جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند.

زاکانی در حال برشمردن فسادهای بزرگ در نظام ایران و به گفته خودش مقاومت می کرد که یکی از دانشجویان فریاد زد: این چه نظامی‌ست که سر تا پایش فساد است؟

همانطور که زاکانی در دانشگاه شریف گفت چه کسی در سیستم تبلیغاتی غرب به فکر زن زندگی و‌ آزادی ماست، یکی از دانشجویان در سالن فریاد زد: “نکنه شما هستی؟!”

شهردار تهران همچنین قصد دانشجویان برای انقلاب در ایران و برانداختن نظام را به سخره گرفت و در واکنش به عملکرد رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، این رسانه ها را به “ایجاد آشوب” متهم کرد.

اما همزمان با حضور زاکانی در دانشگاه شریف، جمعی از دانشجویان این دانشگاه شروع به پارچه‌نویسی و شعارهای ضد حکومتی و خواندن سرودهای اعتراضی کردند.

دانشگاه شریف

گروهی از دانشجویان نیز به نشانه اعتراض پاهای خود را به شکلی مرتب به زمین کوبیدند.

دانشگاه شریف در ماه‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات دانشجویی در ایران بوده است و حکومت بارها با دخالت در این دانشگاه سعی در سرکوب معترضان داشته است.