حشد الشیعی
جمهوری اسلامی گروه "حشد الشیعی" را در افغانستان تشکیل داد

 گروه “حشد الشیعی“؛ روزنامه “جمهوری اسلامی” که صبح روز دوشنبه ٢٨ تیرماه در شماره ١٢٠٣٦ خود منتشر شد ، ادعا کرد که گروهی را تحت عنوان “حشد شیعی” در افغانستان تشکیل داده است.

جمهوری اسلامی “حشد الشیعی” را در افغانستان تشکیل داد

زمزمه هایی درباره تکرار سناریوی پراکسی‌سازی نظام این بار در افغانستان وجود دارد.

روزنامه “جمهوری اسلامی” که صبح روز دوشنبه ٢٨ تیرماه در شماره ١٢٠٣٦ خود منتشر شد ، ادعا کرد که گروهی را تحت عنوان “حشد شیعی” در افغانستان تشکیل داده است.

به گفته این روزنامه ، این گروه جدید توسط شیعیان افغانستان و با استفاده ازتجربیات پاسداری از “اعتاب مقدسه” ایجاد شده است.

“سید حسن الحیدری” فرمانده گروه “حشد الشیعی”

این روزنامه “سید حسن الحیدری” را به عنوان رهبر “حشد الشیعی” نامید و نوشت كه رهبر این گروه سابقه حضور در عراق را نیز دارد. در سالهای اخیر ، نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با پشتیبانی گسترده مالی و نظامی گروههای شبه‌نظامی موسوم به “حشد الشعبی” را در عراق سازماندهی و راه اندازی کرده است.

سپاه پاسداران همچنین در سال ۹۴ گروه فاطمیون را تشکیل داد و نیروهای افغان را به خدمت گرفت و آنها را به سوریه اعزام کرد. دولت افغانستان پیش از این خواستار انحلال گروه فاطمیون شده بود.