پرتاب موشک
جمهوری اسلامی پرتاب موشک را برای افزایش فشار در مذاکرات توافق هسته‌یی انجام داد

روزنامه تایمز لندن: جمهوری اسلامی پرتاب موشک را برای افزایش فشار در مذاکرات توافق هسته‌یی انجام داد

روزنامه تایمز لندن: امروز آژانس فضایی ایران پرتاب موشک جدیدی را نشان داد و پیامی را به قدرتهای غربی در مذاکرات با تهران درباره آینده برنامه هسته‌یی این کشور ارسال کرد.

جمهوری اسلامی پرتاب موشک را برای افزایش فشار در مذاکرات توافق هسته‌یی انجام داد

روزنامه تایمز لندن در گزارش روز ۱۰دیماه خود از پرتاب موشک ماهواره‌بر توسط ماهواره جمهورى اسلامى در روز گذشته نوشت: امروز آژانس فضایی ایران پرتاب موشک جدیدی را نشان داد و پیامی را به قدرتهای غربی در مذاکرات با تهران درباره آینده برنامه هسته‌یی این کشور ارسال کرد.

تلویزیون دولتی تصاویری از سه ماهواره حامل پرتاب موفقیت آمیز موشک سیمرغ را نشان داد. ماهواره‌های قدرت‌های غربی آماده‌سازی برای پرتاب این موشک را که در اواسط دسامبر توسط ماهواره‌های قدرتهای غربی مشاهده شده بود.

تایمز لندن: موفقیت محدود بود، پرتاب ممکن است به‌سرعت کافی برای رها کردن سه ماهواره به مدار دست نیابد

تایمز لندن افزود: موفقیت محدود بوده است و ممکن است پرتاب آنقدر سریع نباشد که بتواند سه ماهواره را به مدار پرتاب کند، اما خود موشک به ارتفاع ۲۹۰ مایلی (۴۷۰ کیلومتری)رسید.

قدرت های غربی برنامه فضایی ایران را به دقت زیر نظر دارند و می گویند که این برنامه «کاربرد دوگانه» دارد که علاوه بر بخشی از تلاش واقعی برای پرتاب ماهواره، شامل فناوری موشک های بالستیک نیز می شود.