جمعیت ایران

رئیس کمیته امداد جمهوری اسلامی، مرتضی بختیاری، اعلام کرد ۳۳ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر چند بعدی هستند و خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

شب دیروز، یکشنبه ۲۴ مرداد، بختیاری گفت که تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند فاصله سال‌ های ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود که این درصد بین سالهای ۹۶ تا ۹۸  به ۳۰ درصد افزایش یافته است و اضافه کرد که از سال ۸۰ تا ۹۸ نرخ سالانه فقر شدید بیش از ۲۷ برابر افزایش یافته است.

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ وارد خط فقر شده اند.

به نوبه خود، روزبه کردونی، رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، حدود یک ماه پیش در اظهاراتی مشابه اعلام کرده بود که تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند در ایران دو برابر شده و ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی اعلام کرد که گزارشی از وضعیت فقر و نابرابری جمعیت ایران در دو دهه گذشته تهیه و به مراکز تصمیم گیری عمده کشور ارائه شده است.

رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی کشور همچنین افزود که این گزارش به اساتید و حوزه های علمیه دانشگاه ارائه شده است.