جزييات قتل فجیع یک پرستار با ۲۵ ضربه قمه
جزييات قتل فجیع یک پرستار با ۲۵ ضربه قمه

جزييات قتل فجیع یک پرستار با ۲۵ ضربه قمه؛ یک پرستار جوان یک روزهنگام مراجعه به محل کارش در بیمارستان با همسر خود در حالی مواجه شد كه از چشمانش خون گرفته بود و چندین بار با قمه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

جزييات قتل فجیع یک پرستار با ۲۵ ضربه قمه

ساعت از قبل ساعت ۶ بامداد بود که پرستار ۲۶ ساله بخش کرونا بیمارستان امداد مشهد از خانه خارج شد و به سمت مرکز درمانی حرکت کرد تا شیفت را از همکارش بگیرد، اما وقتی از خیابانی ولیعصر شد ناگهان همسرش را با قمه ای در دست دید که با چهره ای غضب آلود به سمت او می دوید.

پرستار جوان که مدتی بود بر اثر دعواهای خانوادگی از هم جدا شده بود با دیدن این وضعیت جیغی وحشتناک کشید که سکوت صبحگاهی را شکست و تمام وجودش را به لرزه درآورد.

چشمان پرستار جوان وحشت زده پرستار جوان به قمه ترسناک خیره ماند که فریاد بعدی او توسط شوهر ۲۶ ساله اش با بریدن بدنش با قمه متوقف شد.

همسرش را کنار تابلوی خیابان به زمین انداخت و بی رحمانه او را با قمه به نقاط مختلف بدنش زد.

این پرستار بر اثر اصابت ۲۵ ضربه قمه بر اثر عوارض جان باخت

در همین حین مرد عصبانی با دستان خون آلود سرش را بلند کرد و دید که مردم در حال دویدن به سمت او فریاد می زنند. متواری شد و با خودرو از محل متواری شد. لحظاتی بعد شهروندان در حالی که بالاخره نفس می کشید کنار جسد خون آلود این پرستار جوان ایستادند اما انگشتان شهروندان به شماره های ۱۱۵ برخورد کردند و بدین ترتیب جسد نیمه جان این زن ۲۶ ساله به بیمارستان رضوی منتقل شد. بیمارستانی در مشهد توسط امدادگران اورژانس، اما دیگر علائم حیاتی نداشت و بر اثر اصابت ۲۵ ضربه قمه بر اثر عوارض جان باخت.