عرض جنسی
جزييات تعرض جنسی یک معلم در خراسان جنوبی به ۱۸ دختربچه ۸ تا ۱۱ ساله!

جزييات تعرض جنسی یک معلم در خراسان جنوبی به ۱۸ دختربچه ۸ تا ۱۱ ساله!؛ معلم ۵۵ ساله در اسلامیه در فردوس در استان خراسان جنوبی دست کم ۱۸ دانش آموز دختر ۸ تا ۱۱ ساله را مورد تعرض قرار داد.

جزييات تعرض جنسی یک معلم در خراسان جنوبی به ۱۸ دختربچه ۸ تا ۱۱ ساله!

بر اساس این اطلاعات معلم مورد نظر به بهانه رزرو کلاس خصوصی در پارکینگ منزلش به دانش آموزان دختر تجاوز جنسی کرده است.

۷ نفر از این معلم شکایت کرده‌اند و او متهم به «آزار و اذیت جنسی تماسی»، «بهره‌کشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن طفل» و «در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل» برای نوجوانان متهم شده است.

تجاوز جنسی و تعرض جنسی مستقیماً در این حکم ذکر نشده است.

به دو سال حبس تعزیری با محرومیت از اقامت در استان خراسان جنوبی محکوم شد

بر اساس حکم مذکور، این فرد به اتهام «آزار و اذیت جنسی تماسی» به دو سال حبس تعزیری درجه شش و به اتهام «استثمار جنسی از طریق داشتن فرزند» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال حبس تعزیری با محرومیت از اقامت در استان خراسان جنوبی محکوم شد.

در این حکم آمده است: اقدام وی باعث نارضایتی والدین دانش آموزان و آسیب های روحی برای دانش آموزان دختر شد.