جزييات بازداشت یک گروه مسلح وابسته به وزارت اطلاعات ایران، در جمهوری آذربایجان
جزييات بازداشت یک گروه مسلح وابسته به وزارت اطلاعات ایران، در جمهوری آذربایجان

بازداشت یک گروه مسلح وابسته به وزارت اطلاعات ایران، در جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی «وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» خبر داد.

جزييات بازداشت یک گروه وابسته به وزارت اطلاعات ایران، در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی «وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» خبر داد.

بر اساس خبری که وزارت اطلاعات جمهوری آذربایجان روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه در سایت خود منتشر کرد، این گروه ۱۹ نفره تحت عنوان «جنبش اتحاد مسلمانان» در تهران، دمشق و حلب آموزش نظامی دیدند.

این گزارش می افزاید یکی از اعضای این گروه در حین انجام عملیات تروریستی در کشوری دیگر بازداشت شد.

وزارت اطلاعات جمهوری آذربایجان نام این کشور را ذکر نکرده، اما گفته است که این فرد اورخان اسدف است.

پاییز گذشته دولت قبرس از دستگیری این فرد به اتهام برنامه ریزی برای ترور تعدادی از تجار اسرائیلی در این کشور خبر داد.

بازداشت ۲۲ نفر در آذربایجان

اعضای این گروه از طریق کشورهای مختلف به تهران و دمشق منتقل شدند تا آموزش نظامی و بودجه دریافت کنند.
در آخرین روزهای دهه ۱۴۰۰، مقامات آذربایجان بازداشت ۲۲ نفر را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تایید کردند.