جمهوری اسلامی

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، علی مطهری، جزئیات نفوذ روسیه به رژیم جمهوری اسلامی را فاش کرد و اظهار داشت که روسیه در دولت ایران حامی دارد.

علی مطهری تاکید کرد که : روسیه نه تنها به ایران “نفوذ” کرده است، بلکه مقامات ایران در “دامان” روسیه و چین افتاده اند.

علی مطهری، نماینده پیشین مجلس همچنین توضیح داد که سیستم‌های امنیتی خفقان‌آور این دو کشور الگوی نهادهای امنیتی ایران است.

اظهارات نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که دیروز، چهارشنبه ۲۷ مرداد، در وب سایت “انصاف نیوز” منتشر شد، آمده است.

  • سیستم‌های امنیتی خفقان‌آور

مطهری انتشار عکس جنجالی سفرای روسیه و بریتانیا در ایوان تاریخی سفارت روسیه در تهران را “پیامی” از مسکو به تهران توصیف کرد.

وی نشان داد: «این عکس، این پیام را در خود مستتر دارد که امروز ایران تحت سیطره‌ ماست.. قرائن هم نشان می‌ دهد که ما تا حدودی در دامن روسیه و چین افتاده‌ ایم».

شایان ذکر است که پس از انتشار عکس، کاربران وابسته به نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی به سفیر بریتانیا حمله کردند و انتقاد ها متوجه سفیر روسیه و مسکو نبود.

مطهری به این واکنش اشاره کرد و گفت: «برخورد دوگانه نسبت به سفیر روسیه و نماینده‌ بریتانیا توسط برخی از افراد موسوم به انقلابی، نشانه‌ ای از نفوذ روسیه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است».