جزئیات اتهام ابوالقاسم طالبی به خشونت و آزار جنسی به زنان بازیگر
جزئیات اتهام ابوالقاسم طالبی به خشونت و آزار جنسی به زنان بازیگر

جزئیات اتهام ابوالقاسم طالبی به خشونت و آزار جنسی به زنان بازیگر؛ ابوالقاسم طالبی، توسط حداقل سه نفر از جمله بهارکصالح‌نیا، بازیگر سینما و تلویزیون به آزار و اذیت و خشونت جنسی علیه زنان متهم شده است.

جزئیات اتهام ابوالقاسم طالبی به خشونت و آزار جنسی به زنان بازیگر

ابوالقاسم طالبی، کارگردان حکومتی، توسط حداقل سه نفر از جمله بهارکصالح‌نیا، بازیگر سینما و تلویزیون به آزار و اذیت و خشونت جنسی علیه زنان متهم شده است.

صالح‌نیا با انتشار چند ویدئو در توییتر خود با عنوان «جنبش من هم در ایران» نوشت: «عصبانی هستم، اول از خودم که همان وقت از ترس نشنیده شدن سکوت کردم و سپردم به زمان … اما اکنون که دنیای زنان ایرانی ما شوک بزرگی را متحمل شده است، وقت آن است که فریاد بزنیم و عدالت طلب کنیم، نه سکوت، تا کسانی که معنای انقلاب زن زندگی آزادی را نمی دانند، در واقع بفهمند.

قربانیان تجاوز و آزار جنسی در ایران

این حساب توییتری که اکانت های قربانیان تجاوز و آزار جنسی در ایران را پوشش می دهد، حساب های حداقل سه زن را منتشر کرده است که گفته اند طالبی آنان را مورد آزار قرار داده است.

در یکی از این روایت ها آمده است: گفت: تو بلد نیستی کسی را تحریک کنی یا نمی دانی تحریک چیست؟ فکر کردم گفتی دانشجوی بازیگری هستی؟ بله هستم، ولی نمی‌تونم. گفت: پس بی‌خود کردی اومدی تست بدی وقت من رو گرفتی.»