جزئيات حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف
جزئيات حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

جزئيات حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف؛ ماموران امنیتی با لباس غیرنظامی عصر روز یکشنبه دهم مهرماه دانشگاه شریف را محاصره کردند و دانشجویانی که قصد خروج از دانشگاه داشتند را هدف تیراندازی قرار دادند.

جزئيات حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

بنا به گزارش دانشجویان حاضر در محل این دانشگاه، ماموران با قرار دادن چند خودرو در پارکینگ شریف، دانشجویان را در حین خروج از محل تعقیب و جمعی از آنان را دستگیر کردند. بر اساس این گزارش ها بین ۳۰ تا ۴۰ دانشجو دستگیر شدند.

چندین روایت از حمله به دانش آموزان با گاز اشک آور و تیراندازی به آنها منتشر شده است.

حمله ماموران به این دانشگاه پس از تجمع دانشجویان در این دانشگاه صورت گرفت. دانشجویان شریف در این تجمع با سردادن شعارهای ضد جمهوری اسلامی خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند.

وضعیت دانشگاه شریف به حدی بحرانی بود که زلفی‌‌گل وزیر علوم برای پیگیری وضعیت به این دانشگاه رفت.

بر اساس این خبر، تعدادی از اساتید «در انرژی» برای جلوگیری از دستگیری دانشجویان توسط نیروهای امنیتی در این دانشگاه حضور داشتند.

همچنین شنیده ها حاکی از تدارک اتوبوس یا ون از سوی معاونت دانشجویی برای خارج کردن دانشجویان از دانشگاه و انتقال آن به خوابگاه‌ها بود.

دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف

دانشجویان بازداشت شده در دانشگاه شریف به پادگان واحد امداد در الافسریه منتقل شدند