حسین قشقایی
جان حسین قشقایی در خطر است

پس از اینکه فردى به نام غلام برزگر تعدادی از زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار داد، آن زندانیان به سالن۹ منتقل شدند. اما حسین قشقایی همچنان در سالن ۱۰ در کنار همان زندانیِ خطرناک است

حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

در روز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ، تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با چاقو و قمه مورد حمله تعدادی از زندانیان جرائم خطرناک قرار گرفتند.

بعد از ظهر روز جمعه ۱۶ شهریورماه، تعدادی از زندانیان اجیرشده از سوی رئیس زندان و تیپ دوم زندان تهران بزرگ به تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله اکبر باقری ، پویا قبادی ، شاپور احسانى راد و اسماعیل گرمی و اکبر شیرازی حمله کردند و و آنان را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

جان حسین قشقایی در خطر است

جان حسین قشقایی در خطر است؛ پس از اینکه فردى به نام غلام برزگر تعدادی از زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار داد و تعدادی را با کارد مجروح کرد،آن زندانیان به سالن۹ منتقل شدند. اما حسین قشقایی همچنان در سالن ۱۰ در کنار همان زندانیِ خطرناک است

غلام برزگر که امروز به زندانیان سیاسی با چاقو حمله کرده است، به‌تازگی و کمتر از یک ماه است که به زندان تهران بزرگ منتقل شده و از جرمش اطلاعاتی در دست نیست.
او پس از مجروح کردن چندین زندانی، با دیگر زندانیان سیاسی از جمله حسین قشقایی در ۱سالن نگه داشته شده و جان آنها در خطر است.