توییتر

در پی انتشار تصویری از ابراهیم رئیسی در حال اقامه نماز بر روی سجاده مخصوص نماز در کاخ کرملین، کاربران توییتر او را به تمسخر گرفتند.

کاربران توئیتر، رئیسی را متهم کردند که نسبت به حاکمیت کشور خود راضی است زیرا به روسیه اجازه می دهد تا کنترل و تسلط بیشتری بر تصمیم سیاسی ایران به دست آورد.

https://twitter.com/JavidShahansha/status/1483818779897470977

آنها همچنین از توافقنامه اقتصادی بین جمهوری اسلامی و روسیه که به مسکو اجازه می دهد اقتصاد کشور را کنترل کند، انتقاد کردند.

مخالفان نظام همچنین نماز رئیسی در کاخ کرملین را از نظر شرعی جایز نمی دانند، چون در یکی از مقرهای «کفار» قرار دارد که آخوندها به خودشان معتقدند.

یکی از کاربران توییتر به نام “احسان” نوشت: «حاجی این کاخ کرملین واسه خاندان رومانوف بوده زمینش غصبیه.. باز هر جور صلاحه».

https://twitter.com/sonofthebeach33/status/1484162702247444480

از سوی دیگر، راویل عین الدین، رییس شورای مفتیان روسیه، نماز خواندن ابراهیم رئیسی را در داخل کاخ کرملین تمجید کرد.

عین الدین اظهار داشت: «ما می فهمیم ملاقات شما با رییس جمهور روسیه چقدر مهم است و برای مسلمانان روسیه هم این دیدار بسیار با اهمیت است».

رییس شورای مفتیان روسیه اضافه کرد: «نماز شما در کرملین بسیار نمادین و شاخص بود و از فنلاند برای من نوشتند که برکت به داخل کرملین آمد».