توماج صالحی به اعدام محکوم شد؛ وکیل توماج صالحی در اظهارات خود اعلام کرد که دادگاه انقلاب به نحوی بی‌سابقه حکم دیوان عالی در مورد لغو حکم دادگاه ابتدایی را «بازداشت ارشادی» دانسته و خواننده معترض را به اتهام افساد فی الأرض، با مجازات سخت‌تر یعنی اعدام محکوم کرده است.
توماج صالحی به اعدام محکوم شد؛ وکیل توماج صالحی در اظهارات خود اعلام کرد که دادگاه انقلاب به نحوی بی‌سابقه حکم دیوان عالی در مورد لغو حکم دادگاه ابتدایی را «بازداشت ارشادی» دانسته و خواننده معترض را به اتهام افساد فی الأرض، با مجازات سخت‌تر یعنی اعدام محکوم کرده است.

توماج صالحی به اعدام محکوم شد؛ وکیل توماج صالحی در اظهارات خود اعلام کرد که دادگاه انقلاب به نحوی بی‌سابقه حکم دیوان عالی در مورد لغو حکم دادگاه ابتدایی را «بازداشت ارشادی» دانسته و خواننده معترض را به اتهام افساد فی الأرض، با مجازات سخت‌تر یعنی اعدام محکوم کرده است.

توماج صالحی به اعدام محکوم شد

امیر رئیسیان در مصاحبه با شبکه شرق اظهار داشت که حکم اعدام در پرونده موکلش به اتهاماتی که در سال ۱۴۰۱ مطرح شده برای او، صادر شده است.

وکیل توماج صالحی اعلام کرد که شعبه یک دادگاه انقلاب در اصفهان در حالی که احراز گستردگی اتهام افساد فی‌الارض را تأکید نکرده بود، به نحوی غیرمنتظره حکم اعدام را صادر کرده است.

اتهامات دیگری از جمله اخلال در نظم عمومی

آقای رئیسیان همچنین توضیح داد که دادگاه انقلاب اتهامات دیگری از جمله اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب، و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را در صلاحیت دادگاه کیفری دو اصفهان دانسته است، اما برای این اتهامات حکمی صادر نکرده و به جای آن، برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

وکیل دادگستری افزود که دلیل این اتفاق را به صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه نسبت داد.