سهیلا حجاب
توفان توئیتری در حمایت از سهیلا حجاب

آرش صادقی : سهیلا حجاب از دیشب دچارخونریزی در ناحیه بینی شده و این خونریزی تابه امروز ادامه داشته است، خانم حجاب باوعده مساعد مسئولین مبنی برپیگیری مطالباتش به اعتصاب خودپایان داد.

پایان اعتصاب غذای “سهیلا حجاب”

سهیلا حجاب، فعال مدنی زندانی در قرچک ورامین که به‌رغم وضعیت نامساعد جسمی از دو هفته پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، «با وعدهٔ مسئولان برای پیگیری مطالباتش» به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آرش صادقی ، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر که از وخامت وضعیت خانم حجاب و ادامه اعتصاب غذاى او خبر داده بود ،روز یکشنبه ۱۱ مهر نوشت: “با وعدهٔ مسئولان قضایی قرار شده یک تیم از قوهٔ قضاییه در هفتهٔ آینده برای حل مشکلات زندانیان سیاسی به قرچک مراجعه کنند و خانم حجاب با وعده مساعد مسئولان مبنی بر پیگیری مطالباتش به اعتصاب خود پایان داد. “

سهیلا حجاب از دیشب دچارخونریزی در ناحیه بینی شده و این خونریزی تابه امروز ادامه داشته است

توفان توئیتری در حمایت از سهیلا حجاب

توفان توئیتری در حمایت از سهیلا حجاب؛ با این حال ، گروهی از کاربران شبکه های اجتماعی تصمیم خود را برای راه اندازی کمپین حمایت از سهیلا حجاب در ساعت ۱۹ شامگاه دوشنبه ۱۲ مهر اعلام کردند.

https://twitter.com/sonofthebeach33/status/1445040867476189190?s=20

امشب صدای شجاعت سهیلا حجاب هستیم

سهیلا حجاب وکیلی آزادی خواهی که فریاد آزادی خواهیش محبوس شدنی نیست.

“شما میتوانید جسم من رو به بند بکشید ولی اندیشه لم رو از لا بلای این میله ها پرواز میدم“