توافق‌نامه محرمانه

گزارش ها درباره جزئیات توافق‌نامه محرمانه جمهوری اسلامی با روسیه پرداخت تعهدات مالی در زمینه نیروگاه اتمی بوشهر منتشر شد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با روسیه توافق شده است تا تعهدات مالی نیروگاه بوشهر را در موعد مقرر پرداخت کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی توضیح داد که این توافق به منظور جلوگیری از ادامه تاخیر پرداختی است که تاکنون ۲۲ ماه رخ داده است.

مقامات جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی کشور پیشتر اعلام کرده بودند که ایران ۵۰۰ میلیون یورو برای نیروگاه اتمی بوشهر به روس ها بدهکار است؛ این در حالی که محمد اسلامی تایید کرد که با مقامات روسی برای پرداخت تعهدات مالی ایران به نیروگاه بوشهر توافق کرده است.

اسلامی صبح امروز، چهارشنبه ۷ مهر، به مسکو سفر کرده بود تا با آلکسی لیخاچف، رییس “شرکت روس‌اتم” مذاکراتی داشته باشد و با جبران تاخیر ناشی از این پروژه با افزایش کارایی نیروگاه موافقت کند.

علی اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، وجود توافق‌نامه محرمانه بین ایران و روسیه در مورد نیروگاه اتمی بوشهر را تکذیب کرد و پیشتر اعلام کرد که مشکلات اقتصادی ایران دلیل کندی روند ساخت و  تکمیل نیروگاه‌ های دو و سه بوشهر شده است.