دادگاه مردمی آبان۹۸
تهدید ایران: یا لغو دادگاه مردمی آبان۹۸ یا توقف مذاکرات برجام!

علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت، اگر روند دادگاه بین‌المللی مردمی آبان متوقف نشود، تهران بخشی از مذاکرات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.

تهدید ایران: یا لغو دادگاه مردمی آبان۹۸ یا توقف مذاکرات برجام!

تهدید ایران: یا لغو دادگاه مردمی آبان۹۸ یا توقف مذاکرات برجام؛ علی باقری کنی: اگر روند دادگاه بین‌المللی مردمی آبان متوقف نشود، تهران بخشی از مذاکرات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.

این خبر توسط اعضای دادگاه بین المللی مردمی آبان روز جمعه منتشر شد. منابع می گویند باقری در دیدار با مقامات انگلیسی این موضوع را مطرح کرد، اما جزئیاتی در مورد تعلیق کدام بخشی از مذاکرات هسته ای متوقف می‌شود ارائه نکرد.

اعتراضات آبان ۹۸

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در آبان‌ماه سال ۹۸ از روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در لندن آغاز شد و قرار است تا۲۳ آبان ادامه داشته باشد.

که توسط سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده است، ۴۵ شاهد در این دادگاه شهادت می دهند. به گفتهبرگزارکنندگان دادگاه، شهادت ۱۲۰ نفر به صورت مکتوب تقدیم دادگاه شد.

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و دولت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. اما اعتراضات به شدت سرکوب شد.