تهدید

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، تصاویر بخشنامه‌هایی از ادارات آموزش و پرورش در توییتر منتشر کرد که معلمان شرکت‌کننده در تجمع‌های اعتراضی و تحصن های صنفی را تهدید می کند.

سخنگوی کانون صنفی معلمان گفت كه وزارت آموزش و پرورش معلمان شرکت کننده در اعتراضات و تجمع‌های اعتراضی را تهدید به برخورد قضایی کرد.

در این بخشنامه ها آمده بود که وزارت آموزش و پرورش از مدیران مدارس خواسته است: «معلمان را به صورت حضوری و غیرحضوری توجیه کنند و به آنان اعلام کنند که حضور در تحصن یا تجمع در داخل یا خارج مدارس خلاف است».

اداره آموزش و پرورش همچنین تایید کرد که معلمانی که در تحصن و تجمع شرکت می کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

شایان ذکر است که معلمان ایرانی طی دو ماه گذشته پنج تجمع دیگر در سراسر کشور در اعتراض به اجرا نشدن رتبه بندی و برابری حقوق و دستمزد برگزار کرده اند.

در همین حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که به دلیل شیوع بیماری امیکرون، تجمع و تحصن از ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه تغییر می کند.

این شورا در اطلاعیه ای که منتشر کرده است، افزوده است که تجمع سراسری در روزهای ۳۰ بهمن و سوم اسفند برگزار می شود.