رتبه بندی معلمان

جلسه علنی مجلس شورای جمهوری اسلامی به دلیل پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی سریعتر لایحه رتبه بندی معلمان شاهد تنش و درگیری لفظی بود.

منابع داخل شورا نشان دادند که دلیل این تنش این است که تعدادی از نمایندگان تهران بودجه مورد نیاز برای این طرح را ۱۰ برابر مبلغ کنونی تخمین زده اند.

از سوی دیگر رحمت الله نوروزی، نماینده علی آباد کتول، اظهار داشت که چهار نماینده تهران “ز دغدغه مردم بی خبرند” و به عنوان مخالفان این لایحه ثبت شده اند.

اظهارات نوروزی با اعتراض و تنش نمایندگان تهران همراه شد و ملک شریعتی، یکی از نمایندگان مجلس، دلیل مخالفت خود را نداشتن منابع مالی برای این پروژه اعلام کرد.

  • رفتار غیرمنطقی و غیر کارشناسی

شریعتی به نماینده علی آباد کتول حمله کرد و گفت: «نباید با یک رفتار غیرمنطقی و غیر کارشناسی کشور را دچار دومینیوی سقوط در اقتصاد کنیم».

الیاس نادران، نماینده تهران، به نوبه خود اعلام کرد که بودجه مورد نیاز برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان ۱۰ برابر مبلغ کنونی است. و وی از دولت خواست قانون را پس بگیرد و برای تعیین بودجه مورد نیاز و نحوه تخصیص آن با مجلس همکاری کند.

اما نماینده علی آباد کتول صحبت مخالفان را رد کرد و توضیح داد: «کل حقوق پرسنل آموزش و پرورش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما مخالفان بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای آن را پیشنهاد می دهند».