مدیرکل آژانس
تمدید توافق نظارتی هسته‌ای با ایران یک ماه دیگر تمدید

تمدید توافق نظارتی هسته‌ای با ایران یک ماه دیگر تمدید، رافائل گروسی ، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که توافق نامه همکاری سه ماهه اخیر بین كشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی که اخیراً منعقد شده است ، اکنون برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

تمدید توافق نظارتی هسته‌ای با ایران یک ماه دیگر

 رافائل گروسی ، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که توافق نامه همکاری سه ماهه اخیر بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که اخیراً منعقد شده است ، اکنون برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

عدم تمدید این توافق نامه می تواند منجر به بحران در گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام شود.

گروسی گفت که توافق برای تمدید نظارت پس از گفتگوهای طولانی با علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ، در همان روز حاصل شد.

وی گفت: “ما با ایران توافق کردیم که اطلاعات جمع آوری شده توسط تجهیزات فنی خود را در تهران و چندین مکان دیگر نگه داریم و در اختیار آژانس  در اختیار آژانس بماند.”

مدیرکل آژانس: توافق نظارتی هسته‌ای با ایران یک ماه دیگر تمدید شد

وی افزود که طبق توافقی دیگری ، “قرار شد که پایش فعالیتهای توافق شده در شكل فعلی آنها تا  یک ماه دیگر تا 24 ژوئن تحت نظارت ادامه پیدا کند.”

رافائل گروسی گفت با وجود محدودیت های اعمال شده توسط ایران در بازرسی و نظارت ، تجهیزات این آژانس در ایران در حال ضبط و نظارت است و از طریق این دستگاه ها ، آژانس ابزاری برای بررسی بیشتر در اختیار خواهد داشت.

روز دوشنبه کاظم غریب آبادی ، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، به همراه رافائل گروسی با توافق یک ماهه موافقت کردند.