اماکن گردشگری

در ادامه سرکوب آزادی های مذهبی و آزار و اذیت زنان بدحجاب یا بی‌حجاب در جمهوری اسلامی، اداره گردشگری ساوه تهدید کرد در صورت ورود افراد بدحجاب اماکن گردشگری یک هفته تعطیل می‌شوند.

رضا ایاز، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه، هشدار داد: «بر اساس تصمیم های اتخاذ شده، چنانچه افراد بدحجاب یا بی‌حجاب در اماکن گردشگری شهرستان ساوه حضور یابند، ممکن است این فضاها به مدت یک هفته تعطیل شوند». 

ایاز افزود که در صورتی که مسئله حجاب از سوی گردشگران و بازدیدکنندگان در اماکن گردشگری و آثار تاریخی شهرستان ساوه رعایت نشود، نسبت به تعطیلی این اماکن تا یک هفته اقدام خواهد شد.

♦   عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بدحجاب!

وی این تصمیم را اینگونه توجیه کرد که هدف از آن رعایت شئونات و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی از جمله حجاب در شهر ساوه است چرا که به گفته وی این موضوع در زمره برنامه‌های اصلی میراث فرهنگی شهرستان است.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی در این مدت آزدای زنان بدحجاب یا بی‌حجاب را در اکثر شهرها محدود می کند چرا که عضو شورای شهر مشهد فاش کرد که هدف این است در آینده خدمات عمومی را از زنان بدحجاب سلب کنند.

این در حالی که دیروز معاون دادستان مشهد تاکید کرد: «ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع است. مدیران و روسای اداره‌ها و بانک‌ها موظفند به افرادی که بدون حجاب در اداره‌ها حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند».