تعرض وحشیانه به دختر
تعرض وحشیانه به دختر نوجوان با وعده خواستگاری!

تعرض وحشیانه به دختر نوجوان؛ ۸ ماه پیش در راه بازگشت از مدرسه با پسری به نام سهیل آشنا شده و شماره تلفن او را گرفته است.

تعرض وحشیانه به دختر نوجوان با وعده خواستگاری!

چند روز پیش دختر نوجوانی به همراه پدرش به پلیس آگاهی رفت و گفت ۸ ماه پیش در راه بازگشت از مدرسه با پسری به نام سهیل آشنا شده و شماره تلفن او را گرفته است.

وی ادامه داد: یک هفته بعد با سهیل تماس گرفتم و بعد از آن دوستی ما شروع شد. در این مدت رابطه خوبی با هم داشتیم تا اینکه چند وقت پیش سهیل مرا به ميهمانی در خانه اش دعوت کرد.

اگر شکایت کنم فیلم و عکس‌ها را منتشر می‌کند!

پسردایی سهیل و دوست دخترش هم بودند. ساعتی بعد که آنها رفتند، سهیل مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و از من فیلم و عکس گرفت و بعد مرا به خانه رساند. او به من گفت این موضوع را به کسی نگو، چون قصد ازدواج دارد، اما اگر شکایت کنم، فیلم و تصاویر را منتشر می کند.

دختر نوجوان گفت: ابتدا با خانواده‌ام صحبت نمی‌کردم، اما چون افسرده بودم، خانواده‌ام به من مشکوک كردند و من برای اینکه پدرم متوجه ماجرا نشود از خانه فرار کردم و به شمال ايران رفتم، اما دوباره به خانه برگشتم و به ناچار ماجرای آن شب را به پدر و مادرم گفتم و به درخواست خانواده‌ام، برای شکایت به اداره پلیس آمدم.