حمید نوری
تظاهرات ایرانیان در چهارمین جلسه از محاکمه حمید نوری

هواداران سازمان مجاهدین ، ​​شاهدان ، شاکیان و خانواده های شهيدان قتل‌عام۶۷ همزمان و در کنار دادگاه تظاهرات و آکسیونهای مختلفی را برگزار می‌کنند.

تظاهرات ایرانیان در چهارمین جلسه از محاکمه حمید نوری

تظاهرات ایرانیان در چهارمین جلسه از محاکمه حمید نوری، امروز سه شنبه ، ۲۶مرداد، چهارمین محاکمه دژخیم حمید نوری در استکهلم سوئد آغاز شد. چهارمین جلسه محاکمه حمید نوری ببه ادامه قرائت کیفرخواست اختصاص یافته است.

نوری را با دستبند و پابندوارد دادگاه کردند و در جای خودش نشاندند.

هواداران سازمان مجاهدین ، ​​شاهدان ، شاکیان و خانواده های شهيدان قتل‌عام۶۷ همزمان و در کنار دادگاه تظاهرات و آکسیونهای مختلفی را برگزار می‌کنند.

دادگاه حمید نوری از سر گرفته شد

در چهارمین جلسه محاکمه حمید نوری ، دستیار سابق دادستان زندان گوهردشت کرج ، استکهلم ، ادامه کیفرخواست که به موج اول و دوم اعدام در دهه 60 برمی گردد ، بر اساس اسناد و خاطرات زندانیان برمی‌گشت.

بر اساس گزارشات حاضران در جلسه دادگاه در شبکه های اجتماعی ، مدعی العموم به شدت بر مکاتبات حسینعلی منتظری ، معاون سابق روح الله خمینی ، با وی در این زمینه تمرکز کرد.

در طی این ملاقات ، تمام نامه نگاری های آقای منتظری با آقای خمینی خوانده شد و دادستان گفت برخلاف موج اول ، که فتوای خمینی منجر به کشتار جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق شد ، در موج دوم که به اعدام گسترده نیروهای چپ منجر شد، چنین فتوایی در دست نیست.