تظاهرات ایرانیان
تظاهرات ایرانیان در سومین روز از محاکمه حمید نوری

امروز ۲۱مردادماه سومین روز محاکمه حمید نوری متهم به ارتکاب قتل‌عام سال۶۷ است. همزمان با محاکمه ، گروه زیادی از شهروندان و خانواده های زندانیان قتل عام شده در تابستان ۶۷ در مقابل دادگاه تظاهرات کردند.

تظاهرات ایرانیان در سومین روز از محاکمه حمید نوری

تظاهرات ایرانیان در سومین روز از محاکمه حمید نوری؛ در سومین روز محاکمه حمید نوری متهم به ارتکاب قتل‌عام سال۶۷ است. همزمان با محاکمه ، گروه زیادی از شهروندان و خانواده های زندانیان قتل عام شده در تابستان ۶۷ در مقابل دادگاه تظاهرات کردند.

تعدادی از دادستان پرونده حمید نوری و خانواده های قربانیان کشتار دهه 60 امروز در برابر دادگاه استکهلم حاضر شدند و خواستار محاکمه عاملان و عاملان این قتل ها شدند.

تصاویری از حضور خانواده های زندانیان قتل عام شده در تابستان ۶۷ در برابر دادگاه حمید نوری یکی از عاملان این قتل عام

سومین روز محاکمه حمید نوری

سومین روز محاکمه حمید نوری ، دادستان سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی متهم به شرکت در ۶۷ اعدام در ایران ، روز پنجشنبه ۲۱ مرداد در استکهلم سوئد برگزار شد.

حمید نوری در۱۸ آبان ۹۸ ، پس از پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم ، در پی تلاش های ایرج مصداقی ، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق دستگیر شد.

در سومین روز محاکمه ، دادستان عمومی سوئد اسامی زندانیانی که در کشتار جمعی سال ۶۷ هر روز به دار آویخته می‌شدند ، و به شرح شکنجه و روند اعدام آنها اشاره می‌کرد.