تصاویر ماهواره‌ها

تصاویر ماهواره‌ها نشان داد که سایت پرتاب موشک بالستیک خورگو هرمزگان ایران در مراحل نهایی عملیاتی شدن است.

فاکس نیوز با استناد به تصاویر ماهواره ای که توسط شرکت فناوری‌های مکسار تهیه شده، گزارش داده است که سایت موشک های بالستیک ایران در حال نزدیک شدن به مرحله عملیاتی است.

این گزارش حاکی از آن است که با ساخت پرتابگرهای موشکی بالستیک زیرزمینی در سایت خورگو در استان هرمزگان، جنوب ایران، این سایت به مرحله نهایی بهره برداری رسیده است.

  •  با پایگاه نیروهای آمریکایی در امارات ۳۲۰ کیلومتر فاصله دارد

براساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ه گرفته شده توسط شرکت شرکت فناوری‌های مکسار چهار گودال در کوه را نشان می دهد و سه دهانه از این دهانه ها تقریباً تمام شده و آماده پرتاب به عنوان موشک انداز هستند.

در این گزارش همچنین آمده است که عملیات ساختمانی در سایت خورگو از سه سال پیش آغاز شده و با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران، کار بر روی آن ادامه دارد

در ماه های اخیر اما ایجاد سکوی پرتاب که هر کدام می توانند همزمان دو موشک پرتاب کنند سرعت بیشتری گرفته است.

  این سایت در ۸۰۰ کیلومتری پایگاه ایالات متحده در کویت و ۳۲۰ کیلومتری پایگاه آمریکا در امارات واقع شده است.