تصاوير جنجالى
تصاوير جنجالى؛ تقدیر مسئولان آذربایجان غربی از «فعالیت‌های نیکوکاری» یک متهم به قاچاق و آدم‌ربایی!

تقدیر مسئولان آذربایجان غربی از «فعالیت‌های نیکوکاری» یک متهم به قاچاق و آدم‌ربایی؛ مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در موسسه خیریه ستاره زیندشت از اقدامات ناجی شریفی زیندشتی تقدیر کرد.

تصاوير جنجالى؛ تقدیر مسئولان آذربایجان غربی از «فعالیت‌های نیکوکاری» یک متهم به قاچاق و آدم‌ربایی

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در موسسه خیریه ستاره زیندشت از اقدامات ناجی شریفی زیندشتی تقدیر کرد.

شریفی زیندشتی یک قاچاقچی بین المللی مواد مخدر است که نام او و اعضای باندش در چندین پرونده قتل و آدم ربایی ذکر شده است.

ناجی شریفی زیندشتی رئیس کارتل مواد مخدر فعال در ایران و ترکیه

در حالی که اطلاعات ترکیه رسما تایید کرد که ۱۱ نفر از اعضای مافیای ناجی شریفی زیندشتی را به اتهام ترور و ربودن مخالفان ایرانی از جمله مسعود مولوی (ادمین کانال جعبه سیاه)، فرج الله چعب و سعید کریمیان (مدیر شبکه جم) دستگیر کرده است. مدیرکل کمیته امداد خمینی در ایران از ناجی شریفی زیندشتی تقدیر کرد.

ناجی شریفی زیندشتی رئیس کارتل مواد مخدر فعال در ایران و ترکیه موسسه نیکوکاری ستاره زیندشت را در آذربایجان غربی تاسیس کرد و مدیرکل کمیته امداد خمینی از او با تابلو فرش تقدیر کرده است.

تصاوير جنجالى
تصاوير جنجالى؛ تقدیر مسئولان آذربایجان غربی از «فعالیت‌های نیکوکاری» یک متهم به قاچاق و آدم‌ربایی!

دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که ناجی شریقی زيندشتی، قاچاقچی مواد مخدر که با وزارت اطلاعات ایران همکاری می‌کرده از سال ۲۰۱۸ در ایران زندگی می کند.