تسلیحات ایران

صبح امروز کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد تسلیحات ایران که از حزب الله حمایت می کنند، حاکمیت آمریکا و لبنان را تهدید می کنند.

کاخ سفید در بیانیه ای صادر شده امروز، چهارشنبه ۳۰ تیر، تأکید کرد که انتقال سلاح های پیشرفته از سوی جمهوری اسلامی به حزب الله تهدیدی خارق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.

کاخ سفید در بیانیه رسمی خود همچنین به حمایت رژیم ایران از حزب الله لبنان اشاره کرده و گفته است که تسلیحات ایرانی حاکمیت لبنان را تضعیف می کند و به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه کمک می کند.

در این بیانیه رفتار ایران در حمایت از تروریسم در خاورمیانه، به ویژه لبنان و سوریه محکوم شده و انتقاد از انتقال بیشتر سلاح های پیشرفته از ایران به حزب الله که حاکمیت لبنان را تضعیف می کند، است.

همچنین کاخ سفید در بیانیه خود تأکید کرد که انتقال مداوم سلاح های پیشرفته توسط ایران تهدیدی برای سیاست خارجی و امنیت ملی برای سراسر کشورهای خاورمیانه است.

در این بیانیه آمده است که لبنان در مرحله سقوط است و حزب الله و ایران نقش مهمی در این فروپاشی دارند و بنابراین، آمریکا تلاش خواهد کرد تا از هر نوع نقض حاکمیت لبنان جلوگیری کند.