تراژدی خیانت زنانه: شلیک مرگبار به مدیر بانک
تراژدی خیانت زنانه: شلیک مرگبار به مدیر بانک

تراژدی خیانت زنانه؛ یک مرد پس از رابطه نامشروع با همسر یکی از مدیران برجسته یک بانک، او را در مقابل خانه‌اش هدف گلوله قرار داد و او را به قتل رساند.

تراژدی خیانت زنانه: شلیک مرگبار به مدیر بانک

پرونده مرتبط با این حادثه از تاریخ ۲۴ اسفند سال گذشته، یعنی از زمانی که یکی از مدیران ارشد بانک، به طرز مرموزی در مقابل خانه‌اش توسط یک مرد ناشناسی که صورتش را با یک نقاب سیاه پوشانده بود، با شلیک گلوله به قتل رسید، تحت رسیدگی قرار گرفت.

در مرحله بعدی تحقیقات، کارآگاهان با آغاز بازجویی از افراد محل نزدیک مقتول، سعی کردند تا اطلاعات بیشتری درباره این جنایت جمع‌آوری کنند. در همین حال، زن قربانی به دلیل اهمیت این پرونده و با هدف تغییر جریان تحقیقات، به روش‌های روانشناسی بازجویی و داستان‌سازی متوسل شد. او در بازجویی‌های خود در مقابل پلیس، ادعا کرد که شوهرش با همکارانش در بانک اختلافاتی داشته و مظنون اصلی این جنایت می‌تواند همان همکاران همسرش باشند.

جزييات اين حادثه

با توجه به ظن و شک پلیس نسبت به شقایق، همسر مقتول که ۴۰ سال سن دارد، تحقیقات فنی و کنترل تماس‌های او صورت گرفت.

اما این تحقیقات تنها به تایید شک پلیس کمک کرد و به تنهایی کارگشا نبود. به همین دلیل، کارآگاهان تصمیم گرفتند شقایق را بار دیگر در زمینه بازجویی مورد بررسی قرار دهند. بازجویی نهایی با شقایق انجام شد و در نهایت به نتیجه رسیدند که زن خائن، قاتل شوهرش است و قاتل مرد جوانی بود. این اطلاعات نهایی لو داده شدند و حقیقت بر سر روند قتل آشکار شد.