تخریب خانه‌های مردم

ابراهیم رئیسی دو ماه  پس از سر کار آمدن رسمی ریاست جمهوری و دادن وعده های متعدد، به هیچ وعده ای جز تخریب خانه‌های مردم عمل نکرد.

رئیسی با به قدرت رسیدن در جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهمترین برنامه وی ساخت یک میلیون مسکن است، اما به نظر می رسد که ابراهیم رئیسی این وعده را فراموش کرده است زیرا دولت خود تا کنون تنها خانه هزاران شهروند ایرانی را که بی خانمان شده اند، تخریب کرده است.

رئیسی، از طریق دولت و مأموران سرکوبگر شهرداری خود در شهرها و استانهای مختلف کشور، خانه ها و سرپناه هایی را برای افراد محروم و بدون حمایت دولتی تخریب کرده است، بدون آنکه جایگزینی برای آنها و خانواده های آنها ارائه دهد.

♦   درگیری بین مردم و مأموران شهرداری 

مأموران شهرداری همراه با نیروهای سرکوبگر انتظامی و نظامی خانه ها را در مناطق محروم مانند سفیدک زاهدان بدلیل همجواری با معادنی که ارزش و اهمیت زیادی برای سپاه پاسداران دارند، تخریب کردند.

جهاد سازندگی و مأموران شهرداری شیراز همچنین تخریب ۷۵۰ ساختمان در تپه سبز دوکوهک و قلات شیراز را بدون هیچ دلیلی تخریب کردند.

شهرداری و گارد ویژه رفسنجان همچنین خانه‌های شهروندان را در رفسنجان و میدان امینی و همچنین تعدادی سرپناه مردم محروم در لاله تبریز و ملاصدرای قم تخریب کردند.

تخریب خانه‌ها و سرپناه‌ها افراد محروم در آن شهرها منجر به درگیری بین ساکنان و مأموران شهرداری و نیروهای سرکوبگر انتظامی و نظامی شد و بسیاری از آنها دستگیر شدند.