تأمین مالی تروریسم

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای تأمین مالی تروریسم در چندین کشور، اشخاص و نهادهای ایرانی را در یک شبکه بین المللی تحریم کرده است.

وزارت خزانه داری بیانیه ای صادر کرد و توضیح داد که دلیل این تحریم ها تأمین بودجه ده ها میلیون دلار حوثی ها با همکاری مقامات ارشد ایران بوده است.

بیانیه ای وزارت نشان داد که این تحریم ها شامل سعید احمد محمد الجمال و شرکت های خود که نفت ایران را می فروشند و بخشی از درآمد آن را به حوثی های یمن هدایت می کند.

این بیانیه حاکی از آن است که این تحریم ها شامل ۱۱ نفر، شرکت و کشتی نیز به دلیل مشارکت در این شبکه غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم بوده است.

همچنین تحریم هایی علیه هانی عبدالمجید محمد اسعد، حسابدار یمنی که انتقال مالی به گروه های تروریستی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را تسهیل می کرد، اعمال شد.

سپاه قدس همچنین در خرید کشتی ها، تسهیل حمل و نقل سوخت و انتقال وجوه به نفع شبه نظامیان تروریست به الجمال کمک می کرد.

شایان ذکر است که ایران اعلام کرده است تا زمانی که کلیه تحریم های آمریکا علیه آن برداشته نشود، به توافق هسته ای “برجام” باز نخواهد گشت.