پزشکان
تجمع سراسری پزشکان برگزار شد

تعدادی از پزشکان عمومی در شیراز ، یاسوج ، کرمان و تهران تجمع‌هایی را برگزار کردند و اعلام کردند که “نمی توانند هزینه های اولیه زندگی خود را تأمین کنند” و خواهان خواهان برآورده شدن مطالباتشان از جمله “تامین حق ویزیت متناسب با تورم” شدند.

تجمع سراسری پزشکان 

تجمع سراسری پزشکان، تعدادی از پزشکان عمومی در شیراز ، یاسوج ، کرمان و تهران تجمع‌هایی را برگزار کردند

“تعریف تعرفه به شکل ساعتی و درصدی برای کار پزشکان در درمانگاه‌های خصوصی” یکی دیگر از الزامات این پزشکان است. پزشکان تجمع کننده در یاسوج می گویند که قبلاً تمام روش های دیگر از جمله ارسال پیام را امتحان کرده اند ، اما افراد “فاسد” در سمت‌های مدیریتی مانع اجرای عدالت شده است.

وضعیت بد مالی پزشکان

تجمع پزشکان در شیراز شعارهای مانند “کارورزی، قانون برده داری”، ” پزشک بی نان و خواب، اعتصاب، اعتصاب”، “عامل وضع موجود، مسئولان بی وجود” و ” وزیر بی لیاقت، استعفا، استعفا” سر داداند

در سال های اخیر ، گزارش هایی از وضعیت بد مالی برخی پزشکان عمومی منتشر شده است.

در ماه های اخیر گزارش هایی مبنی بر “خودکشی زنجیره ای” جمعیت و افزایش ساعات کار منتشر شده است و “فشارهای زیاد برای تکمیل آموزش و حقوق بسیار کم بین دو تا سه میلیون تومان” به عنوان دلایل این خودکشی ها ذکر شده است.