تجمع سراسری معلمان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار ویدئویی از حمله نیروهای امنیتی به تجمع سراسری معلمان در کرج و دستگیری تعدادی از معترضان و ضرب و شتم و توهین آنان خبر داد.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، فضای برخی شهرها از جمله کرج را “امنیتی” توصیف کرد و از ضرب و شتم و توهین معلمان توسط نیروهای امنیتی در این شهر خبر داد.

همزمان، شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران از دستگیری حداقل ۱۵معلم معترض در شهرهای مختلف کشور تا زمان نگارش این گزارش خبر داد.

معلمان ایرانی برای ششمین بار در کمتر از ۳ ماه گذشته در اعتراض به اجرا نشدن قانون طبقه بندی و همسان سازی مستمری معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند.

همچنین شایان ذکر است یکی از خواسته های معلمان اجرای طرح طبقه بندی است که به دلیل اختلاف نظر بر سر تامین اعتبار آن هنوز اجرایی نشده است.

معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به تظاهرات زده بودند و شعارهایی از قبیل: «این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است»، «مدعی عدالت خجالت خجالت» و «دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند» سر دادند.

همچنین شعارهای «معلم زندانی راهت ادامه دارد»، «فرهنگی باغیرت تن نمیده به ذلت»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد» و «فرهنگی باغیرت تن نمیده به ذلت» از بین شعارها است.