تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی مردم افغانستان در تهران با شعار: " مرگ بر طالبان"

صدها مهاجر افغانستانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند و شعار “مرگ بر طالبان” سر دادند.

تجمع اعتراضی مردم افغانستان در تهران با شعار: ” مرگ بر طالبان”

در تظاهراتی که صبح روز یکشنبه۲۴ مرداد برگزار شد ، تظاهرکنندگان افغانستانی با بنرهایی خواستار آزادی افغانستان و پایان روند صلح با طالبان شدند و شعار” امارت اسلامی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم” سر دادند.

در روزهای اخیر موج اعتراضات علیه حملات طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان پس از پیشروی سریع این گروه افزایش یافته است. روز شنبه ، بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه نگاران در ایران و افغانستان با صدور بیانیه ای مشترک از جامعه بین المللی خواستند حقوق زنان را پیش شرط همه مذاکرات با طالبان قرار دهند.

مهاجران افغان در کشورهای دیگر از جمله سوئد در اعتراض به حمایت پاکستان از طالبان و در ایالات متحده برای انتقاد از سیاست های بایدن تجمع کرده اند.

اعتراض مردم افغانستان در تهران

مهاجران افغانستانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند و شعار “مرگ بر طالبان” سر دادند.

تجمع اعتراضی مردم افغانستان روبروی دفتر سازمان ملل در تهران

طالبان وارد کنسولگری ایران در مزارشریف شده‌اند

طالبان وارد کنسولگری ایران در مزارشریف شده‌اند و با کارمندان آنجا خوش و بش کردند و می‌گویند هیچ مشکلی نیست.