فاطمه سپهری
تجمع اعتراضی در مشهد؛ فاطمه سپهری بازداشت شد

فاطمه سپهری ، جواد لعل محمدی و چند نفر دیگر در پی تجمع مسالمت آمیز در مشهد روز یکشنبه 10 مرداد ، در حمایت از اعتراضات خوزستان بازداشت شدند.

فاطمه سپهری بازداشت شد

در جریان یک تجمع اعتراضی برای حمایت از مردم خوزستان و علیه وضعیت کشور در مشهد ، نیروهای امنیتی تعدادی از شهروندان از جمله جواد لعل محمدی و فاطمه سپهری ، دو فعال مدنی را بازداشت کردند.

این تجمع که عصر امروز در پارک ملت مشهد برگزار شد ، با ورود نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.

فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان “بیانیه 14 کنشگر زن براى استعفای خامنه ای” است. جواد لعل محمدی همچنین یک فعال مدنی ، عضو کانون صنفی معلمان ایران و یکی از امضاکنندگان بیانیه “استعفای خامنه ای” است.

شهروندان معترض پس از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و بازداشت چند تن از شهروندان ، تظاهرکنندگان در پارک دیگرى در اين شهر تجمع کرده و با شعارهایی در حمایت از مردم خوزستان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

تجمع اعتراضی در مشهد

گروهی از فعالان غیرنظامی در مشهد با برگزاری تجمعی همبستگی با تظاهرکنندگان در خوزستان ، از همه ایرانیان خواستند تا به اعتراضات بپیوندند و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند.

ساعاتی پس از دستگیری فاطمه سپهری ، فعال سیاسی و جواد لعل محمدی ، عضو کانون صنفی معلمان در مشهد ، جمعی از مردم و فعالان مدنی شامگاه یکشنبه در مشهد با تجمع اعتراضی ضمن حمایت از اعتراضات خوزستان و دیگر شهرها، شعار “خراسان تا خوزستان، اتحاد اتحاد” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” سردادند.