تجاوز

فاطمه دادوند، یکی از شاهدان جلسه دادگاه و یکی از نمادهای اعتراضات آبان ۹۸ فاش کرد که به دلیل ترس از تجاوز توسط ماموران مجبور به اعترافات اجباری شده است.

همزمان با دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای استماع و بررسی شهادت ۱۱۶ شاهد جدید در یک جلسه غیرعلنی، شاهدان در مقابل دادگاه بین المللی مردمی شهادت دادند.

فاطمه دادوند، شهروند ایرانی اهل بوکان در دادگاه شهادت داد که توسط مأموران مجبور به اعترافات اجباری شده است.

خانم فاطمه که تصاویرش در جریان تظاهرات پخش شد به یکی از نمادهای تظاهرات تبدیل شد، گفت: «یک شب ماموران به سلول آمدند. ترسیدم به من تجاوز کنند. آنها می‌توانند هر کاری بکنند».

وی افزود: «در زمان اعترافات از من خواسته شد تا بگویم مأمور آمریکا و انگلیس هستم. من هم به دلیل نگرانی برای فرزندم حاضر دم هر چه می‌خواهند را بگویم».

ویدئوهای منتشر شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نشان می‌دهد که فاطمه دادوند با سوار شدن به خودرویی مردم را به مخالفت و اعتراض به بی‌عدالتی و فساد جمهوری اسلامی تشویق می‌کند.

پس از آن نیروهای رژیم جمهوری اسلامی او را دستگیر کردند و پس از دستگیری خود، تلویزیون ایران اعترافات اجباری او را منتشر کرد و گفت: «فاطمه دادوند یکی از برپاکنندگان اعتراضات در بوکان بود».

به نوبه خود، طاهره بجروانی، همسر علی فتوحی، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در دادگاه شهادت داد و رسوایی های رژیم ایران را افشا کرد.

خانم طاهره اظهار کرد: «به قلب شوهرم شلیک کرده بودند. وقتی می‌خواستند پیکرش را به ما تحویل بدهند تعهد گرفتند و گفتند به هیچ عنوان حق مصاحبه با هیچ‌کس و اینکه بگویید چطور و چگونه کشته شده را ندارید».