بیمارستان صحرایی امارات در نوار غزه: ارائه دستگاه پیشرفته پیوند پوست
بیمارستان صحرایی امارات در نوار غزه: ارائه دستگاه پیشرفته پیوند پوست

بیمارستان صحرایی امارات در نوار غزه: ارائه دستگاه پیشرفته پیوند پوست؛ بیمارستان صحرایی اماراتی در نوار غزه به عنوان بخشی از عملیات شوالیه گالانت 3، از تهیه یک دستگاه پیوند پوست که بیماران در حین عمل جراحی به آن نیاز دارند، خبر داد.

بیمارستان صحرايی امارات در نوار غزه: ارائه دستگاه پیشرفته پیوند پوست

بیمارستان صحرایى اماراتی در نوار غزه به عنوان بخشی از عملیات شوالیه گالانت 3، از تهیه یک دستگاه پیوند پوست که بیماران در حین عمل جراحی به آن نیاز دارند، خبر داد.

رئیس جمهور شیخ محمد بن زاید آل نهیان دستور داده بود عملیات مشترک در وزارت دفاع آغاز شود تا عملیات بشردوستانه “شوالیه گالانت 3” برای حمایت از مردم برادر فلسطین در نوار غزه آغاز شود.

وی همچنین دستور فرماندهی عملیات مشترک در وزارت دفاع را با همکاری و هماهنگی همه جانبه با سازمان هلال احمر امارات، بنیاد کارهای بشردوستانه خلیفه بن زاید آل نهیان، بنیاد امور خیریه و بشردوستانه زاید بن سلطان و بقیه را صادر کرد. از موسسات بشردوستانه و خیریه در کشور برای ارائه حمایت های بشردوستانه به مردم فلسطینی ها.

عملیات شوالیه گالانت

به عنوان بخشی از عملیات شوالیه گالانت 3، بیمارستان صحرایی اماراتی ارائه یک دستگاه پیوند پوست را که بیماران در طول عمل جراحی به آن نیاز دارند، اعلام می کند.