بيمارستان
به زودی شبیه هندوستان می شویم، وکنار خیابان بیمار بستری کنیم!

طاهره چنگیز ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، گفت که تمام تخت های مراکز درمانی پر شده و “اگر به داد آن نرسیم ، وضعیتى شبیه هندوستان پیدا می کنیم و به زودى مجبوریم در حیاط بیمارستان و بعد از آن کنار خیابان بیمار بستری کنیم. “

به زودی شبیه هندوستان می شویم، وکنار خیابان بیمار بستری کنیم!

طاهره چنگیز ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، گفت: به زودی شبیه هندوستان می شویم، وکنار خیابان بیمار بستری کنیم!

طاهره چنگیز: تمام تخت های مراکز درمانی پر شده و “اگر به داد آن نرسیم ، وضعیتى شبیه هندوستان پیدا می کنیم و به زودی مجبوریم در حیاط بیمارستان و بعد از آن کنار خیابان بیمار بستری کنیم. 

عکسبرداری و فیلمبرداری در بیمارستان ها ممنوع شد!

همزمان با بحرانی شدن شرایط مراکز درمانی کشور ، طبق دستورالعملى که از سوی نهادهای امنیتی صادر شده، بیماران و بیماران تحت هیچ شرایطی حق ندارند با تلفن های همراه خود عکسبرداری و فیلمبرداری کنند.

شایان ذکر است که دلیل این تصمیم بازتاب منفی انتشار این عکس ها و فیلم ها در سایت های شبکه های اجتماعی و ارسال آنها به شبکه های فارسی زبان خارجی است.

در بیمارستان مسیح دانشوری ، این امر توسط نیروهای پلیس این بیمارستان از نزدیک پیگیری و نظارت می شود.