رسوایی جنسی
شاهزاده اندرو و مادرش ملکه الیزابت

در پی رسوایی جنسی که شاهزاده اندرو در آن متهم شده است، کاخ باکینگهام دیشب، پنجشنبه ۲۳ دی، اعلام کرد که پس از تایید ملکه، امتیاز‌های سلطنتی و عناوین نظامی از پسر ملکه الیزابت دوم را پس می گیرد.

بیش از ۱۵۰ کهنه سرباز نیروی دریایی و ارتش نامه ای به ملکه نوشتند و خواستار محرومیت شاهزاده اندرو از تمام درجات و عناوین نظامی و سلطنتی خود شدند.

کهنه سربازان نیروی دریایی و ارتش بریتانیا توضیح دادند که مشکلات حقوقی و رسوایی جنسی دومین پسر ملکه بریتانیا پس از مشارکت وی در یک پرونده تجاوز جنسی در ایالات متحده همچنان ادامه دارد.

رسانه های بین المللی امتناع یک قاضی محلی در ایالات متحده از انصراف پرونده مدنی علیه شاهزاده اندرو، ۶۱ ساله، توسط ویرجینیا جوفری را منتشر کرده بودند.

ویرجینیا جوفری یک زن آمریکایی است که به دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که وقتی در سن هفده سالگی، شاهزاده اندرو به او تجاوز جنسی کرده است.

وکلای شاهزاده اندرو با این استدلال که این زن با  جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و دوست شاهزاده اندرو، یک توافق قانونی قدیمی انجام داده است، تلاش کرده بودند جلوی محاکمه را بگیرند، اما روز چهارشنبه یک قاضی آمریکایی حکم داد که روند بررسی پرونده ادامه یابد.

شاهزاده

یک روز پس از حکم قاضی آمریکایی، کاخ باکینگهام با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «با تایید و موافقت ملکه، عناوین نظامی و امتیازات سلطنتی دوک یورک به ملکه بازگردانده شد».

بیانیۀ کاخ باکینگهام همچنین تاکید کرد که بدین ترتیب، پسر دوم ملکه دیگر در مناسبات رسمی “والاحضرت همایونی” خطاب نخواهد شد.