دادگاه بین‌المللی
برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی درباره وقایع آبان ۱۳۹۸

دادگاه بین المللی مردمی آبان به منظورتحقيق در مورد کشته شدن و زخمی شدن هزاران تظاهرکننده ایرانی در تظاهرات آبان ۹۸ در لندن آغاز خواهد کرد.

برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان

اين دادگاه قرار است به جنایات علیه بشریت که توسط مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ مرتکب شده‌اند، تحقیق و بررسی کند.

در این جلسات که تا ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت، ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد و شهادتنامه ۱۲۰ نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده تا هیئت قضات درباره نقش ۱۳۳ مقام از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی در رابطه با آبان ماه متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی هستند، تحقیق کنند

آبان۹۸

اعتراضات آبان۹۸ به مدت پنج روز ادامه یافت که از بیست و چهارم این ماه به دلیل افزایش سه باری قیمت بنزین آغاز شد، زیرا نیروهای دولتی، به گفته سازمان های حقوق بشر، دست کم ۱۵۰۰ نفر را در خشونت های بی سابقه کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی و بازداشت کردند.

در جریان این اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت، سانسور کاملی را در بازتاب و انتقال اخبار سرکوب به خارج از کشور اعمال کردند.

در گزارش تحقیق، خبرگزاری فرانسه می گوید بیش از ۷۵۰ عکس و ویدیو نیروهای امنیتی تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است

آژانس های خبری و سازمان های حقوق بشر در خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع آنها، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان

این محاکمه توسط سه سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان بین المللی با هم علیه اعدام در پاسخ به درخواست بازماندگان و خانواده های قربانیان تشکیل شد.

ریاست دادگاه بر عهده وین جُرداش، وکیل برجسته متخصص در حقوق بشر بین المللی است. پنج تن در هیئت قضات، رییس دادگاه را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

جُرداش درباره این دادگاه گفت: «این یک دادگاه عمومی و بین‌المللی است که به جنایات علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آبان۹۸ تحقيق می‌کند.