نیروی انتظامی
برخورد خشن نیروی انتظامی حین بازداشت یک شهروند در قزوین

بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان ، مأموران نیروی انتظامی آبیک قزوین در حین بازداشت یک شهروند، اقدام به اعمال خشونت از طریق ضرب و شتم ، درگیری با مردم و و شلیک تیر هوایی کردند.

برخورد خشن نیروی انتظامی حین بازداشت یک شهروند در قزوین

برخورد خشن نیروی انتظامی حین بازداشت یک شهروند در قزوین؛ مأموران نیروی انتظامی آبیک قزوین در حین بازداشت یک شهروند، اقدام به اعمال خشونت از طریق ضرب و شتم، کردند.

خودکشی یک سرباز وظیفه استان لرستان

بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان ، سرباز وظیفه ای به نام حسن آقایی‌جودکی در حین نگهبانی هنگام استفاده از سلاح خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

بر اساس این گزارش ، این سرباز سابقه خودکشی داشت و از افسردگی رنج می برد ، در حالی که با اسلحه به وی محول شده که به دلیل مشکلات اعصاب و روان، معاف از رزم بوده است.

احضار فرنگیس مظلوم جهت اجرای حکم زندان

مادر سهیل عربی زندانی سیاسی برای اجرای دوران محکومیت ۱۸ ماه حبس احضار شد.

فرنگیس مظلوم پس از دریافت احضاریه برای اجرای حکم ۱۸ ماه زندان، به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین، فراخوانده شد

طبق این اعلامیه در ۲۷ مهرماه ، او باید ظرف ۵ روز خود را به شعبه معرفی کند.