پل تاریخی
بخش‌هایی از یک پل تاریخی متعلق به دوران صفویه در کرج تخریب شد

 پل تاریخی متعلق به دوران صفویه؛ خبرگزاری صداوسیما گزارش داد که اختلافات مالی میراث فرهنگی و پیمانکار در کنار اجرا نکردن تعهدات شهرداری و فرمانداری باعث تخریب قسمت هایی از پل تاریخی خاتون کرج شد.

بخش‌هایی از یک پل تاریخی متعلق به دوران صفویه در کرج تخریب شد

بخش‌هایی از یک پل تاریخی متعلق به دوران صفویه در کرج تخریب شد؛ اختلافات مالی میراث فرهنگی و پیمانکار در کنار اجرا نکردن تعهدات شهرداری و فرمانداری باعث تخریب قسمت هایی از پل تاریخی خاتون کرج شد.

بر اساس اخبار ، سقف طاق اصلی پل هنگام جابه‌جایی شمع ها به طور کامل تخریب شد. این پل مربوط به دوران صفویه است

سقف طاق اصلی پل در حین جابجای شمع ها به صورت کامل فرو ریخته است

بازیابی این بنای تاریخی به دلیل اختلاف مالی بین میراث فرهنگی و پیمانکار قبلی و همچنین عدم انجام تعهدات شهرداری کرج و استانداری در تأمین اعتبارات لازم ، برای مدتی و سرانجام به تعویق افتاد. نهایتا با انتخاب نادرست پیمانکار جدید و عدم رعایت اصول مهندسی لازمه توسط وی، سقف طاق اصلی پل در حین جابجای شمع ها به صورت کامل فرو ریخته است..

علاوه بر این ، عدم ایجاد علائم هشداردهنده سقوط در اماکن عمومی ، وجود معتادان در زیر و و داخل ساختار پل و استفاده از آن به عنوان خوابگاه ، در صورت تشدید فروریختن پل ، فاجعه انسانی را به همراه خواهد داشت.