پیمان جبلی
 با حکم علی خامنه ای پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما در آمد

در پایان ریاست پنج ساله عبدالعلی علی‌عسکری بر صدا و سیمای ایران ، رهبر جمهوری اسلامی حکم او را تمدید نکرد و پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی صداوسیما را به ریاست این سازمان منصوب کرد.

 با حکم علی خامنه ای پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما در آمد

 با حکم علی خامنه ای پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما در آمد؛ على خامنه اى پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی صداوسیما را به ریاست صدا و سیمای منصوب کرد.

علی خامنه ای در حکمی که روز چهارشنبه ۷ مهر صادر کرد ، بر “تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی و ترویج شیوه زندگی اسلامی-ایرانی” به عنوان اولویت های رادیو و تلویزیون در دوره جدید تاکید کرد.

پیمان جبلی، از چهره های نزدیک به مجتبی خامنه ای است

“افزایش همبستگی ملی” یکی دیگر از موضوعاتی است که آقای خامنه ای به عنوان اولویت دوره های گذشته بر آن تاکید داشت ، اما در سال های اخیر میزان نارضایتی عمومی از عملکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صدا و سیما تحت هدایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی همواره افزایش یافته است.

پیمان جبلی، که گفته می شود از چهره های نزدیک به مجتبی خامنه ای است، طی یکی دو دهه گذشته مسئولیت‌های گوناگونی در سازمان صداوسیما داشته است.